ARBEIDSRETT

Arbeidsrett omhandler rettsregler som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven er den sentrale lovbestemmelsen, men en rekke andre lover har også stor betydning, som  ferieloven, permitteringsloven, boikottloven, arbeidstakeroppfinnerloven, arbeidsmarkedsloven og allmengjøringsloven. Regelverket rundt HMS får også større og større betydning.

 

Tvister som gjelder individuell arbeidsavtaler, skal reises for de alminnelige domstoler. Tvister som gjelder tariffavtaler skal reises for Arbeidsretten, som er en egen domstol for fagorganisasjoner.

 

Vår erfaring viser at jo tidligere vi kommer inn i prosessen og jo raskere forhandlinger mellom partene kommer i gang, jo større mulighet er det for å oppnå enighet.

 

Vi bistår med;

- Arbeidsavtaler / ansettelser

- Kunde- konkurranse- og rekrutterings klausuler

- Gjennomgang og revisjon av arbeidsavtaler

- Outsourcing / tjenesteutsetting

- Permittering

- Nedbemanning

- Suspensjon / oppsigelser / avskjed

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

Telefon: +47  9050 8380

E-post: phg@advokat-gjerstad.no

 

Arbeidsretten kan tematisk deles inn i to deler, individuell og kollektiv arbeidsrett. Den individuelle arbeidsretten omfatter reguleringen av forholdet mellom arbeidsgiveren og den enkelte arbeidstaker. Den kollektive arbeidsretten omfatter reglene om tariffavtaler og arbeidstaker- og arbeidsgiver-organisasjonene.