COMPLIANCE

Norske og internasjonale regelverk er i stadig utvikling. Vi har i en årrekke bistått virksomheter i privat og offentlig sektor med uavhengige granskninger og forebygging. Advokatfirmaet Gjerstad har lang erfaring med compliance og gransking, og vi kan bistå med antikorrupsjon, konkurranserett, selskapsrett og arbeidsrett. Gjennom vårt nettverk har vi også særlig kjennskap til de compliance krav og utfordringer som følger internasjonal næringsvirksomhet. Vi samarbeider også med regnskapskyndige som kan foreta en økonomisk gjennomgang i bedriften.

 

I noen sammenhenger kan en uavhengig granskning være den beste tilnærming til å avklare sakens faktum, rydde opp og forbedre seg. Vi har omfattende erfaring både som granskere og som forsvarere for personer og bedrifter som blir gransket og/eller etterforsket. Våre oppdrag spenner fra mindre granskninger til store oppdrag hvor man må leie inn en medarbeider for en lengre periode.

 

Ved mistanke om at virksomheten kan være involvert i kritikkverdige forhold må det som regel treffes vanskelige avgjørelser under stort tidspress - ofte basert på begrenset kunnskap. Moderne selskapsledelse og risikostyring krever at det ryddes effektivt opp dersom misligheter oppdages. Mange erfarer at juridiske, økonomiske, etiske, personal- og omdømmemessige hensyn trekker i ulik retning, og at det oppstår krevende samarbeidsforhold mellom de involverte og mellom styre og ledelse.

 

Vi tilbyr assistanse ut over normal time basert bistand i 3 til 12 måneder avhengig av sakens omfang. Vår advokat vil da jobbe fra klientens kontor og opptre som firmaadvokat for klienten. Dette er mer og mer vanlig i saker som omhandler for eksempel kontraktshåndtering, tvisteløsning og generell compliance.

 

Alle våre advokater er dyktige forhandlere og kommer med in-house erfaring, og gir verdifull praktisk innsikt i å forstå og forutse våre kunders behov.

 

Vi kan sette sammen et team av advokater med ulik bakgrunn. Dette mangfoldet gir en bakgrunn for å forstå de juridiske kompleksiteten i større prosjekter.

 

Våre team kan også settes sammen på tvers av juridiske disipliner og ev. andre fagdisipliner for å tilfredsstille optimale tjenester for våre kunder.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

Telefon: +47  9050 8380

E-post: phg@advokat-gjerstad.no

Compliance betyr at alle aktiviteter skal gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle andre bestemmelser  og dessuten i tråd med interne retningslinjer.