FAST EIENDOM

Selger og kjøper av fast eiendom trenger stadig oftere rådgivning dersom salg skjer som følge av et skifteoppgjør etter separasjon og skilsmisse, eller dersom eiendommen selges som ledd i et arveoppgjør. Man kan ha behov for å bringe klarhet i hvilke regler som gjelder for skatt av salgsgevinst, eller mulighet til å føre tap til fradrag. Både kjøper og selger kan ha utfordringer i forhold til naboer, man kan ha ønske om utleie av hele eller deler av eiendommen, eller det kan foreligge offentlig pålegg og reguleringsplaner som kan få betydning for utnyttelse av eiendommen. Kanskje ønsker man å seksjonere en eiendom, fradele en tomt, bygge på, eller innrede kjeller eller loft.

 

Kanskje oppstår en reklamasjon som følge av feil og mangler etter en eiendomshandel hvor det er behov for juridisk bistand. Vi har bistått ved en rekke tvistesaker for domstolene.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

Telefon: +47  9050 8380

E-post: phg@advokat-gjerstad.no

 

 

Borettslag og boligsameier kan ha behov for jurist ved gjennomføring av generalforsamlinger, og ved seksjonering og ved større renoverings- og utbyggings-prosjekter.