PRIVATRETT

Vi har lang erfaring med bistand innen Barn og familierett, i tvister med Barnevernet,  Arveoppgjør og generasjonsskifte,  i Nabotvister, i husleiesaker og i tvister etter både Bustadoppføringsloven og Avhendingsloven.

 

Vi tar også på oss Erstatningssaker, og gir bistand til både skadde og etterlatte, samt oppdrag som Bistandsadvokat til fornærmede i straffesaker.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale

Telefon: +47  9050 8380

E-post: phg@advokat-gjerstad.no

Privatretten inndeles vanligvis i fire store hovedområder: Personrett, familierett, arverett

og formuerett.